INDKØBSPOLITIK FOR OLE ALMEBORG A/S

 

Vi er en ansvarlig virksomhed, der tager hensyn til miljø i alle processer, der indgår i fremstilling af vore produkter. Dette ønsker vi også af vore leverandører.

Vi er certificeret i henhold til ISO 9001 Kvalitetsledelsessystemer, ISO 14001 Miljøledelsessystemer og arbejder med forbedringer efter verdensmålene.

Vi prioriterer hensynet til miljø på linje med økonomi, funktion, kvalitet, service og levering, og for at fastholde vores mål om løbende forbedringer stiller vi nedenstående krav til vore leverandører.

 

KVALITET:

  • Produkter og serviceydelser skal til enhver tid efterleve specifikationer fastsat af Ole Almeborg A/S.
  • Eventuelle leverandørreklamationer håndteres altid hurtigt og seriøst af vore leverandører.

 

LEVERING:

  • Alle leverancer leveres efter aftalte leveringsterminer. Er dette ikke muligt at overholde for leverandør, skal Ole Almeborg A/S informeres snarest muligt.
  • Alle leverancer levers i aftalt mængde og til aftalt pris.
  • Produkter leveres så de er beskyttet bedst muligt mod udefra kommende påvirkninger.

 

MILJØ OG BÆREDYGTIGHED:

  • Produkter fremstilles med mindst mulig sundhedsrisici for mennesker, miljø og dyr.
  • Leverandører arbejder aktivt med at reducerer deres CO2
  • Leverandører har i udviklingsfasen fokus på genanvendelighed af produkter ved bortskaffelsen.

 

Vi prioriterer og udvælger vore leverandører efter deres evne til at efterkomme ovenstående krav.

Leverandører, der er certificeret efter internationale standarder, arbejder med verdensmål eller bæredygtighed vægtes højt, men udelukker ikke andre leverandører.

Alle vore leverandører skal godkendes inden aftale indgås med Ole Almeborg A/S

 

 

Ole Almeborg A/S forbeholder sig ret til at fakturere leverandører for alle ekstra omkostninger, der må komme ved manglende overholdelse af ovenstående krav.