INDKØBSPOLITIK FOR OLE ALMEBORG A/S

Vi er en ansvarlig virksomhed, der tager hensyn til miljø i alle processer, der indgår i fremstilling af vore produkter. Dette ønsker vi også af vore leverandører.

Vi er certificeret i henhold til ISO 9001 Kvalitetsledelsessystemer, ISO 14001 Miljøledelsessystemer og arbejder med forbedringer efter verdensmålene.

Vi prioriterer hensynet til miljø på linje med økonomi, funktion, kvalitet, service og levering, og for at fastholde vores mål om løbende forbedringer stiller vi nedenstående krav til vore leverandører.

KVALITET:

 • Produkter og serviceydelser skal til enhver tid efterleve specifikationer fastsat af Ole Almeborg A/S.
 • Eventuelle leverandørreklamationer håndteres altid hurtigt og seriøst af vore leverandører.

LEVERING:

 • Alle leverancer leveres efter aftalte leveringsterminer. Er dette ikke muligt at overholde for leverandør, skal Ole Almeborg A/S informeres snarest muligt.
 • Alle leverancer levers i aftalt mængde og til aftalt pris.
 • Produkter leveres så de er beskyttet bedst muligt mod udefra kommende påvirkninger.

MILJØ OG BÆREDYGTIGHED:

 • Produkter fremstilles med mindst mulig sundhedsrisici for mennesker, miljø og dyr.
 • Leverandører arbejder aktivt med at reducerer deres CO2
 • Leverandører har i udviklingsfasen fokus på genanvendelighed af produkter ved bortskaffelsen.

 

Vi prioriterer og udvælger vore leverandører efter deres evne til at efterkomme ovenstående krav.

Leverandører, der er certificeret efter internationale standarder, arbejder med verdensmål eller bæredygtighed vægtes højt, men udelukker ikke andre leverandører.

Alle vore leverandører skal godkendes inden aftale indgås med Ole Almeborg A/S

 

 

Ole Almeborg A/S forbeholder sig ret til at fakturere leverandører for alle ekstra omkostninger, der må komme ved manglende overholdelse af ovenstående krav.

OA A/S Salgs- og Leveringsbetingelser

Garantibetingelser  (gældende fra  1 januar 2016):

Garantien dækker materiale- og montagefejl på dele, som ved vor eller vor repræsentants undersøgelse viser sig at være forkerte eller utilstrækkelige til normal brug, og som er sendt til os franko inden 2 år efter levering. For Basic produkterne er garantien 1 år. Garantien dækker ikke normalt slid eller efterjusteringer.

Garantien er baseret på 1-holdsdrift. Ved 2-holdsdrift er garantien halveret, og ved 3-holdsdrift er garantitiden reduceret til 1/3.

Garantien bortfalder, hvis

 • produktet bliver brugt forkert,
 • produktet bliver brugt i miljøer, hvortil det ikke er beregnet,
 • produktet bliver overbelastet,
 • dele bliver udskiftet fejlagtigt eller uoriginale dele bliver anvendt, og der sker skader som følge deraf,
 • brugervejledningens krav til serviceeftersyn ikke kan dokumenteres gennemført af en kvalificeret tekniker,
 • der ændres på produktet eller anvendes tilbehør, som ikke er godkendt af OA A/S.

Det påhviler forhandleren at foretage reparationer og at have et tilstrækkeligt reservedelslager til udskiftning af defekte dele i tilfælde af garantireklamationer.


Produktansvar:

OA A/S er produktansvarsforsikret, men hæfter kun i det omfang ansvaret kan pålægges os. OA A/S påtager sig dog i intet tilfælde ansvaret for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende tab. I øvrigt er det en forudsætning, at vi underrettes om den påståede fejl eller evt. mangler omgående.

Forsendelse:

Hvor intet andet er nævnt, er levering ab fabrik (INCOTERMS 2010). Transportforsikring tegnes af sælger.

Levering:

Forsinket levering berettiger kun køber til erstatning og annullering, såfremt aftale er truffet herom. Enhver ordre noteres under sædvanlige forbehold for strejke, kronefald, lockout, krigstilstand, statsindgreb, forsinkelse eller udeblivelse af leverancer fra underleverandører m.v.

Betalingsaftaler:

Hvis købers betalingsevne efter sælgers mening forringes efter ordrens afgivelse, er sælger berettiget til at tilbageholde varen eller som betingelse for ordrens udførelse at forlange forudbetaling. I øvrigt gælder ved enhver levering reglerne i vores brugervejledning.

COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK HOS OLE ALMEBORG A/S

Introduktion
Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Hjemmesiden anvender "cookies", som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

 

PERSONOPLYSNINGER

Generelt
Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden som fx at du udfylder vores kontaktformular.

Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det sker typisk i forbindelse med, at du opretter et login eller ved køb på siden.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have mest relevans for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere dig de services, du har efterspurgt, som fx at modtage nyhedsbreve. Derudover anvender vi oplysningerne til at optimere og forbedre vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen er og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang oplysningerne er kendt, og såfremt vi benytter os af tredjeparter. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies ovenfor. Oplysningerne bliver anvendt til målrettet annoncering.

Vi benytter derudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@almeborg.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Ole Almeborg A/S
Svalhøjvej 15
3790 Hasle
Telefon: 56933600
E-mail: info@almeborg.com